Nhận khoản vay

Chính sách bảo mật của trang web Finstream


Chào mừng bạn đến với trang web của Finstream – Đối tác tin cậy về các giải pháp tài chính cho vay tại Việt Nam. Chính sách bảo mật này được thiết lập nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng trang web này. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ chính sách bảo mật này. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ chính sách bảo mật này.

1. Thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc cung cấp thông tin qua biểu mẫu trên trang web. Thông tin cá nhân này bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và các thông tin khác liên quan đến việc đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, hỗ trợ khách hàng, quản lý tài khoản của bạn, và liên hệ với bạn liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm mà bạn đã đăng ký.

3. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và bảo mật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để ngăn chặn việc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

4. Không chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

5. Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn muốn truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

6. Thông báo thay đổi

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Những thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web và có hiệu lực ngay khi được đăng tải. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có các thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi này.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web. Xin cảm ơn đã đọc và chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi!