Nhận khoản vay

Điều khoản sử dụng trang Finstream về cho vay tại Việt Nam


Chào mừng bạn đến với trang web của Finstream – Đối tác tin cậy về các giải pháp tài chính cho vay tại Việt Nam. Trang web này được cung cấp nhằm mục đích thông tin và hỗ trợ khách hàng tiềm năng. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc tiếp tục sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản này.

1. Phạm vi sử dụng

Trang web của chúng tôi được cung cấp với mục đích thông tin và tư vấn về các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho vay. Việc sử dụng thông tin từ trang web này hoàn toàn dựa vào sự chủ quan và trách nhiệm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.

2. Nội dung và thông tin

Chúng tôi cam kết cung cấp các thông tin chính xác và tin cậy nhất trên trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và hoàn chỉnh của thông tin và nội dung trên trang web. Mọi quyết định dựa trên thông tin từ trang web này là trách nhiệm của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng và tài liệu khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên cấp phép. Việc sao chép, phân phối, sử dụng lại hoặc sửa đổi nội dung từ trang web này cho mục đích thương mại là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi.

4. Liên kết tới trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Việc cung cấp các liên kết này không bao gồm sự chấp thuận hoặc ủng hộ từ phía chúng tôi đối với nội dung của các trang web liên kết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba này. Việc truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba này là trách nhiệm của bạn.

5. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng xem Chính sách bảo mật.

6. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều khoản đã được sửa đổi.

7. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web. Xin cảm ơn đã đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng của chúng tôi!